DEKLARACJA O OCHRONIE DANYCH

Serdecznie witamy w elumatec AG,

dziękujemy za zainteresowanie naszą witryną internetową i naszym przedsiębiorstwem.

Przykładamy dużą wagę do ochrony Państwa danych osobowych i dbałości o Państwa strefę prywatną. Aby zapewnić Państwu pełną informację o zbieraniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych osobowych na naszych stronach, prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami.

1. Gromadzenie danych do wewnętrznych celów systemu i celów statystycznych

Podczas oglądania naszych stron internetowych Państwa przeglądarka, ze względów technicznych przesyła automatycznie dane do naszego serwera internetowego. Jest to między innymi data i godzina dostępu, adres strony, z użytkownik przełączył się na naszą, otwarty plik, ilość oglądanych danych, nazwa dostawcy internetu oraz adres IP. Dane te zapisywane są odrębnie od innych danych, wpisanych w ramach korzystania z naszej oferty. Dane te nie są przyporządkowywane do określonej osoby. Dane zostają zaprotokołowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu, są anonimowo analizowane dla celów statystycznych a następnie zostają usunięte.

2. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe gromadzone są wyłącznie, jeżeli udostępniają je Państwo z własnej woli, logując się na "rzut oka za kulisy", przy zapytaniach o produkty, przy zapytaniach o usługi, przy zgłoszeniu na targi lub prośbie o kontakt (ogólny, w sprawach sprzedaży, w sprawach komunikatów prasowych, w sprawach osobistych, takich jak oferty pracy i kariera) raz przy zamówieniach w sklepie z częściami zamiennymi.

Dane, podawane przez Państwa przy zgłoszeniu na "rzut oka za kulisy", takie jak nazwisko, dane kontaktowe, informacje o funkcji, dane firmy, dane o zwiedzaniu zapisujemy i wykorzystujemy w celu przetwarzania zapytania o zwiedzanie.

Dane podane przez Państwa przy zapytaniach o nasze produkty, usługi, zgłoszeniach targowych lub zapytaniach o kontakt, takie jak nazwisko, dane kontaktowe, funkcja, dane firmy (numer klienta, adres, branża, wielkość firmy) oraz przekazane wiadomości wykorzystujemy do przetwarzania Państwa zapytań i umożliwienia przesyłania Państwu istotnych informacji.

Przy zamówieniach ze sklepu z częściami zamiennymi niezbędna jest wcześniejsza rejestracja. Na życzenie utworzymy dla Państwa konto. W ramach tego procesu przydzielimy Państwu osobistą nazwę użytkownika i hasło, a następnie o nich poinformujemy. Informacje te są u nas połączone z przechowywanymi danymi firmowymi wraz z Państwa danymi kontaktowymi i wykorzystywane do realizacji zamówień części zamiennych.

3. Przesyłanie danych

Dane będą przekazywane osobom trzecim - jeżeli to konieczne - wyłącznie w celu przetwarzania Państwa zapytania i wyłącznie związanym z nami przedsiębiorstwom lub zatrudnionym przez nas podmiotom.

Przekazywanie Państwa danych osobowych osobom trzecim wykraczające poza powyższy zakres nastąpi wyłącznie za Państwa zgodą, chyba że istnieje ku temu prawny obowiązek albo takie przekazanie wiąże się z ochroną praw, majątku i bezpieczeństwem elumatec AG.

W przypadku kontaktu usługodawców zewnętrznych z danymi osobowymi wymagamy od nich stosowania środków prawnych, technicznych i organizacyjnych, umożliwiających przestrzeganie przepisów o ochronie danych.

4. Cookies

Nasza strona korzysta między innymi z tzw. plików "cookies", służących dot tego, by sprawić że nasza strona będzie ogólnie przyjaźniejsza dla użytkownika, efektywniejsza i bezpieczniejsza - np. poprzez przyspieszenie nawigowania po naszym portalu. Dodatkowo cookies pozwalają nam zmierzyć np. częstotliwość wyświetlania poszczególnych stron i poznać ogólne zasady poruszania się użytkowników po stronie. Cookies to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na Państwa komputerze. Zwracamy uwagę, że niektóre z tych cookies zostają skopiowane z naszego serwera do Państwa systemu komputerowego, przy czym są to po części tzw. "cookies sesji". "Cookies sesji" charakteryzują się tym, że zostają skasowane z dysku automatycznie po wygaśnięciu sesji przeglądarki. Inne cookies pozostają w systemie i umożliwiają nam ponowne rozpoznanie komputera przy kolejnej Państwa wizycie (tzw. trwałe cookies). Oczywiście w dowolnym momencie mogą Państwo cofnąć zgodę na pliki cookies, o ile Państwa przeglądarka na to pozwala.

5. Zastosowanie Google Analytics

Nasza strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej świadczonej przez Google Inc. (" Google"). Google Analytics używa tzw. "cookies", czyli plików tekstowych, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny przez Państwa. Informacje generowane przez cookie o sposobie korzystania z tej strony internetowej (włącznie z adresem IP) są przekazywane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Google będzie wykorzystywać te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów o aktywności na stronie dla administratorów witryn oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny i internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeśli wymaga tego prawo lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te dane w imieniu Google. Google nigdy nie będzie kojarzyć adresu IP z innymi danymi Google.

Użytkownik może wyłączyć instalację cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce; zwracamy jednak uwagę na to, że może się to wiązać z ograniczeniem funkcjonalności witryny. Korzystając z tej strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google danych zgromadzonych na jego temat w sposób i w celach opisanych powyżej. W dowolnym momencie można sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych ze skutkiem na przyszłość. Alternatywnie można również użyć dodatku do dezaktywacji Google Analytics (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en), jeśli jest on dostępny dla danej przeglądarki.

Zwracamy uwagę, że niniejsza witryna wykorzystuje Google Analytics z rozszerzeniem anonimizacji IP i dlatego adresy IP są przetwarzane w skróconej formie, aby wykluczyć bezpośrednie powiązania z danymi osobami.

Przegląd sposobów wykorzystywania danych przez Google można znaleźć na stronie internetowej www.google.de/policies/privacy/partners/.

6. Linki do innych stron internetowych

Nasza witryna zawiera linki do innych stron internetowych. Nie mamy wpływu na przestrzeganie zasad ochrony danych przez administratorów innych stron internetowych.

Jako administrator odpowiadamy za własne treści w oparciu o powszechnie obowiązujące ustawy. Od tych treści należy odróżniać linki do treści udostępnianych przez innych administratorów. Nie odpowiadamy za treści obce, udostępniane poprzez linki i nie sugerujemy, że treści tych stron są naszymi własnymi.

Za bezprawne, błędne lub niepełne treści, a w szczególności za szkody, wynikające z wykorzystywania lub braku wykorzystania takich informacji, odpowiada wyłącznie użytkownik strony, do której kieruje link.

7. Prawo do informacji

Zgodnie z niemiecką federalną ustawą o ochronie danych lub rozporządzeniem podstawowym o ochronie danych, przysługuje Państwu prawo do informacji o zgromadzonych Państwa danych osobowych, a w razie potrzeby również prawo do skorygowania, zablokowania (w rozumieniu ustawy) lub usunięcia danych. W tym celu należy skorzystać z poniższych danych kontaktowych.

8. Prawo sprzeciwu

Przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na zapis i przetwarzanie zapisanych danych w dowolnym momencie. W takim przypadku skasujemy natychmiast Państwa zapisane dane lub zablokujemy je, jeżeli zgodnie z przepisami nie wolno ich usunąć.

9. Bezpieczeństwo danych

Zabezpieczamy naszą stronę i inne systemy poprzez środki techniczne i organizacyjne przed utratą praz przed zniszczeniem, dostępem, modyfikacją i przetwarzaniem danych przez osoby nieuprawnione. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane w oparciu o rozwój technologii.

Dostęp do konta w sklepie internetowym możliwy jest wyłącznie po podaniu osobistego hasła. Informacje dostępowe należy zawsze traktować poufnie i zamykać okno przeglądarki po zakończeniu komunikacji z nami, szczególnie, gdy z komputera korzystają również inne osoby.

10. Więcej informacji i dane kontaktowe

W przypadku pytań dotyczących ochrony danych, prosimy o kontakt. W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych, w odniesieniu do informacji, korekty, blokady lub usunięcia danych oraz odwołania udzielonych zgód prosimy kontaktować się z:

elumatec AG
Datenschutzbeauftragter [specjalista ds. ochrony danych]
Pinacher Straße 61
75417 Mühlacker
datenschutzbeauftragter(at)elumatec.com

Do góry


KONTAKT Z CENTRALĄ

elumatec AG
Pinacher Straße 61
75417 Mühlacker
Niemcy

Telefon +49 7041 14-0
Faks +49 7041 14-280
mail(at)elumatec.com