KÜNYE

elumatec AG

Pinacher Straße 61

75417 Mühlacker
Almanya
Telefon +49 7041 14-0

Faks +49 7041 14-280

mail(at)elumatec.com

Yönetim Kurulu Başkanı : Valter Caiumi
Yönetim Kurulu/CEO: Ralf Haspel

Mannheim Yerel Mahlemesi HRB 718520

Vergi numarası : DE815468968

Yasal notlar / Sorumluluk muafiyeti : elumatec AG (bundan sonra elumatec olarak anılacaktır) Web sitelerini çağırarak, kullanıcı, aşağıdaki konular hakkında açık onay verdiğini beyan eder :

1. Web sitemizin içeriği
elumatec; kullanıma sunulan bilgilerin güncelliği, doğruluğu, eksiksizliği veya kalitesi hakkında hiçbir garanti vermemektedir. Verilen bilgilerin kullanılması veya kullanılmaması ya da hatalı ve eksik bilgilerin kullanılmasının neden olduğu materyal hasarlarını veya materyal olmayan hasarları temel alan sorumluluk talepleri, elumatec tarafından kasıtlı şekilde veya kabaca ihmal sonucu oluşan bir kusur mevcut olmadığı sürece prensip olarak geçersizdir.
Tüm teklifler bağlayıcı değildir ve değiştirilebilir. elumatec, sayfaların bölümlerini veya tüm teklifi herhangi bir bildirimde bulunmadan değiştirme, tamamlama, silme veya yayını belirli bir süre boyunca veya nihai olarak durdurma hakkını açıkça saklı tutar.

2. Çapraz referanslar ve linkler
Elumatec'in sorumluluk alanı dışında olan yabancı Web sayfalarına doğrudan veya dolaylı bağlantılarda ("Linkler") bir sorumluluk yükümlülüğü, sadece elumatec'in içerikler hakkında bilgi sahibi olması ve yasalara aykırı içeriklerin kullanımının engellenmesinin teknik olarak mümkün ve kabul edilebilir olması durumunda geçerli olur. elumatec, linklerin belirlenmesi sırasında, bağlantı verilen sayfalarda yasadışı hiçbir içeriğin belirlenemediğini açıkça beyan eder. Bağlantı verilen sayfaların güncel durumda ve gelecekteki tasarımı, içeriği, telif hakları üzerinde elumatec'in hiçbir etkisi bulunmamaktadır. Bu nedenle elumatec, bağlantı verilen tüm sayfaların içeriklerinde linklerin belirlenmesinden sonra yapılan değişikliklerden kendini açıkça ayrı tutar. Bu beyan; kendi internet teklifimiz dahilinde bağlantısı verilen linkler ve çapraz referanslar ile elumatec tarafından hazırlanan ziyaretçi defterleri, tartışma forumları, link endeksleri, e-posta listeleri ve içeriğine dışarıdan yazma erişimi olan veritabanı şeklindeki diğer tüm forumlar için geçerlidir.
Yasadışı, hatalı veya eksik içerikler ve özellikle sunulan bu tür bilgilerin kullanılması veya kullanılmaması nedeniyle oluşan zararlar için, tek başına referans verilen sayfanın sunucusu sorumluyken, linkler aracılığıyla ilgili yayına referans veren kurum sorumlu değildir.

3. Telif hakkı ve ticari marka hukuku
elumatec, tüm yayınlarda kullanılan grafikler, sesli belgeler, video sekansları ve metinlerin telif haklarına dikkat etmeye, kendi hazırladığı grafikler, sesli belgeler, video sekansları ve metinleri kullanmaya veya lisanssız grafikler, sesli belgeler, video sekansları ve metinlere başvurmaya özen gösterir.

İnternet teklifi dahilinde belirtilen ve üçüncü şahıslar tarafından korunan ticari markalar, herhangi bir kısıtlama olmadan ilgili ticari marka hukukunun düzenlemelerine ve tescilli mal sahibinin mülkiyet haklarına tâbidir. Adının açıkça belirtilmiş olmasından, ticari markanın üçüncü şahısların hakları ile korunmuş olduğu sonucuna varılamaz! Buna rağmen ilgili sayfalarda etiketlenmemiş fakat harici telif haklarıyla korunmuş bir grafik, ses veya metin bulunması durumunda, telif hakkı yazar tarafından belirlenemez. Farkında olmadan yapılan bu tür bir telif hakkı ihlalinde, yazar, gerekli bilgilendirmeyi yaptıktan sonra ilgili nesneyi yayından kaldıracak veya uygun telif hakkıyla kamuoyuna bildirecektir.
Kamuya açık, elumatec tarafından oluşturulan nesnelerin telif hakkı, tek başına elumatec'e aittir. Bu tür grafikler, sesli belgeler, video sekansları ve başka elektronik veya basılı yayınlardaki metinlerin çoğaltılması veya kullanılması, elumatec'in açık izni olmadan yasaktır. Uluslararası ilişkiler ve halkla ilişkiler alanında yüklenmek için kullanıma sunulmuş belgeler (özellikle fotoğraflar, eklentiler ve basın bildirileri) bundan muaftır. Çoğaltmaya izin verilmektedir, fakat tarafımıza bir kopya gönderilmesini rica ediyoruz.

4. Veri güvenliği
Elumatec AG'nin kamuya açık prosedür dizini Federal Bilgi Güvenliği yasası Madde 4g Paragraf 2 Bent 2'ye göre, veri güvenliği görevlisi, kişiye özel verilerin "herhangi biri" şirketi içinde nasıl işlendiği hakkındaki bilgileri talep üzerine uygun şekilde kullanıma sunmak zorundadır. Bu bilgileri aşağıdaki listede bulabilirsiniz :
a. Sorumlu kurumun adı : elumatec GmbH
b. Yönetim Kurulu Başkanı : Valter Caiumi
, Yönetim Kurulu/CEO: Ralf Haspel. Veri işleme sorumlusu : Peter Hentzschel, Bernd Kubik, Bruno Kersten
c. Sorumlu makamın adresi :
elumatec AG, Pinacher Straße 61, 75417 Mühlacker-Lomersheim, Almanya
d. Verilerin toplanması, işlenmesi veya kullanılmasının amacı :
Şirketin faaliyet konusu, başta metal ve PVC makineleri olmak üzere aksesuarlar ve yedek parçalar dahil her türlü makine imalatı ile bu faaliyet konusu ile doğrudan veya dolaylı olarak bağlantılı tüm servis hizmetlerinin verilmesidir.
e. Etkilenen kişi gruplarının açıklanması :
elumatec AG'nin iş amacı için gerekli olması durumunda şu kişi gruplarına ait veriler alınmakta, işlenmekte veya kullanılmaktadır.

  • Müşteriler, ilgililer, hizmet sağlayıcılar, sözleşmeli iş ortakları, tedarikçiler, üreticiler, ziyaretçiler
  • elumatec AG'nin faal ve eski çalışanları, eğitim görenler, yarı zamanlı çalışanlar, başvuruda bulunanlar
  • Veri kategorileri : Teklif bilgileri, sözleşme bilgileri, iletişim bilgileri, banka bilgileri, kredi bilgileri, personel yönetimi için kullanılan bilgiler, fatura bilgileri, ihtar bilgileri.

f. Bilgileri başkalarına verilebilen alıcılar veya alıcı kategorileri :
Öncelikli yasal talimatların mevcut olması durumunda devlet makamları, Alman Veri Güvenliği Yasası'nın 11. Maddesine göre dış hizmet sağlayacılar, 4. maddede belirtilen amaçları yerine getirmek için dahili kurumlar, dış kurumlar
g. Verileri düzenli olarak silme periyotları
Yasal, şirketin veya sözleşmenin getirdiği saklama yükümlülüklerinin tamamlanması ve saklama sürelerinin dolmasından sonra, ilgili veriler periyodik olarak silinir. Bu kuraldan etkilenmeyen veriler; veri toplama, işleme ve kullanma amacının geçersiz olması durumunda silinir.
h. Üçüncü ülkelere planlı aktarım
Verilerin üçüncü ülkelere aktarılması işlemi, Federal Veri Güvenliği Yasası'nın geçerli sürümündeki yasal koşullara uyularak gerçekleşir.

5. Bu sorumluluk muafiyetinin yasal geçerliliği
Bu sorumluluk muafiyeti, bu sayfaya referans verilen internet teklifinin bir parçası olarak değerlendirilmelidir. Bu metnin bölümleri veya münferit formülasyonları yürürlükteki yasal gerekliliklere uymazsa, artık uymazsa veya tamamen uymazsa, belgenin kalan bölümlerinin içeriği ve geçerliliği bundan etkilenmez.

6. Uygulanan hukuk
Bu internet sitesi nedeniyle ortaya çıkan anlaşmazlıklar, elumatec'e karşı öne sürülmüş olmaları durumunda Mühlacker Mahkemesi ile birlikte Alman hukukuna tabidir.

7. Tasarım ve uygulama
fmk. Werbeagentur GmbH
Einsteinstraße 44
73230 Kirchheim unter Teck
Telefon +49 7021 92009-0

www.fmk-web.de

Yukarıya


İLETİŞİM SANTRAL

elumatec AG
Pinacher Straße 61
75417 Mühlacker
Almanya

Telefon +49 7041 14-0
Faks +49 7041 14-280
mail(at)elumatec.com